Scrisoare deschisă, din partea societăţii civile arădene, în privinţa situaţiei Teatrului Vechi

Domnule primar al municipiului Arad,

Stimaţi consilieri municipali ai Aradului,

Având în vedere solicitarea pentru exprimarea votului CLM Arad privind renunţarea la dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea clădirii monument istoric Teatrul Vechi (Hirschl), de pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 3, subscrisele:

DRW Arad

Asociaţia Underground Festival

Fundaţia Art Clasic

Asociatia Aradi Kamaraszinhaz

Asociaţia „Vasile Goldiş” Arad

Fundaţia Culturală Româno-Germană „Marco Polo”

Asociaţia „Aradul literar”

Asociaţia „Miloş Cristea”

Comunitatea Evreilor din Arad

Asociaţia cultural sportivă a minorităţii sârbe „Kolo” din Arad

Reprezentate prin Gheorghe Schwartz, cetăţean de onoare al Aradului,

 

Ne exprimăm îngrijorarea faţă de posibilitatea ca patrimoniul cultural local al Aradului să fie văduvit, iremediabil, prin pierderea unuia dintre cele mai importante monumente istorice, respectiv Teatrul Vechi, construit în 1817 de Iacob Hirschl.

Teatrul Vechi este monumentul istoric care confirmă multiculturalitatea şi convieţuirea multinaţională din Arad, de-a lungul celor peste 200 de ani de existenţă a acestui edificiu. Aici s-au prezentat şi pus în scenă spectacole de teatru şi filme în toate limbile comunităţilor naţionale din Arad, indiferent de forma de guvernare statală în care era inclus oraşul Arad. Pe lângă faptul că este cea mai veche clădire de teatru de pe actualul teritoriu al României (dimpreună cu Teatrul de la Oraviţa, inaugurat în acelaşi an, 1817), Teatrul Vechi este şi sediul primului cinematograf din România, ianugurat în 1903.

Deşi nu are o valoare arhitecturală importantă, Teatrul Vechi are o valoare inestimabilă în configurarea identităţii culturale a Aradului. Or, odată pierdută, identitatea culturală a unei comunităţi, cum este cea arădeană, nu va mai putea fi recuperată niciodată.

De altfel, Teatrul Vechi, ca parte a complexului de clădiri Casa Hirschl, reprezintă un potenţial centru de interes cultural şi turistic pentru municipiul Arad, ceea ce ar putea deveni o sursă considerabilă de venituri pentru bugetul municipalităţii. Se ştie faptul că Teatrul Vechi a fost gândit ca o afacere culturală, iar dacă aceasta a funcţionat vreme de 200 de ani înseamnă că a fost o afacere de succes.

Investiţia în cultură este rentabilă pe termen lung, dar mai ales este o investiţie sigură, deoarece un cetăţean cultivat este un cetăţean mai responsabil şi mai dedicat comunităţii în care convieţuieşte. Cultura comunităţii rezultă din stabilitatea şi siguranţa ei financiară şi se reflectă în confortul vieţii cotidiene.

Multe comunităţi fac săpături pentru a-şi descoperi sorgintea unei istorii. La Arad, istoria e la vedere, pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 3. La Arad, istoria unei identităţi culturale locale are o adresă. Încă!

Dreptul de preemţiune al Consiliului Local Municipal Arad asupra achiziţionării monumentului istoric de pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 3, este dreptul fiecărui arădean la identitate culturală şi la exprimare! Folosiţi-l în interesul arădenilor!

Votul fiecăruia dintre dumneavoastră va rămâne înscris în arhiva publică a Aradului și va fi apreciat ca atare.

Având în vedere toate aceste considerente, subscrisele:

DRW Arad

Asociaţia Underground Festival

Fundaţia Art Clasic

Asociatia Aradi Kamaraszinhaz

Asociaţia „Vasile Goldiş” Arad

Fundaţia Culturală Româno-Germană „Marco Polo”

Asociaţia „Aradul literar”

Asociaţia „Miloş Cristea”

Comunitatea Evreilor din Arad

Asociaţia cultural sportivă a minorităţii sârbe „Kolo” din Arad

Reprezentate prin Gheorghe Schwartz, cetăţean de onoare al Aradului,

 

Vă înaintăm o propunere oficială în vederea iniţierii unui parteneriat public-privat pentru achiziţionarea ambelor clădiri din complexul Hirschl, Teatrul Vechi şi Casa Hirschl, şi pentru transformarea acestui complex într-unul de interes cultural şi turistic de nivel european.

În cazul în care veţi da curs propunerii noastre, Vă vom supune atenţiei un proiect  de parteneriat public-privat, conform legislaţiei în vigoare.

Facem precizarea că iniţiativa noastră reprezintă dorinţa majorităţii comunităţilor naţionale care convieţuiesc în municipiul Arad, fiecare dintre ONG-uri având actvitate în domeniile cultural, artistic şi social în interesul tuturor cetăţenilor arădeni. Lista aceasta fiind în continuă completare!

 

Cu deosebită consideraţie,

În numele subscriselor,

DRW Arad

Asociaţia Underground Festival

Fundaţia Art Clasic

Asociatia Aradi Kamaraszinhaz

Asociaţia „Vasile Goldiş” Arad

Fundaţia Culturală Româno-Germană „Marco Polo”

Asociaţia „Aradul literar”

Asociaţia „Miloş Cristea”

Comunitatea Evreilor din Arad

Asociaţia cultural sportivă a minorităţii sârbe „Kolo” din Arad

 

Gheorghe Schwartz

Facebook Comments Box
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com